ENG

MATTERING

OD MARKETINGU K MATTERINGU. PROTOŽE NA LIDECH NÁM ZÁLEŽÍ.

1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst.

2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce.

3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců.

4. Na prvním místě je respekt k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám.

5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.

ETIKA

Chceme, aby marketing
dodržoval etický kodex.

SAMOREGULACE

Chceme, aby byl marketing
sám svým zrcadlem.

DŮVĚRA

Chceme vrátit lidem

zpět důvěru k firmám.

MARKETING

Chceme vrátit jeho původní hodnoty.

VZTAHY

FIRMA + FIRMA

Rovnocenné partnerství / Spolupráce lidí s lidmi / Důvěra a respekt

FIRMA + SPOTŘEBITEL

Pravdivé informace / Respekt a důvěra / Otevřená komunikace / Partnerství

Chráníme planetu.

Bojujeme proti konzumerismu.

Odmítáme manipulaci a pohrdání lidmi.

Záleží nám na člověku.

Neseme odpovědnost za budoucnost.

Neakceptujeme manipulaci, nátlak a klamání zákazníka za účelem vyššího zisku.

Nechceme se smířit s neudržitelným vztahem
k planetě.

LIDSKOST

Chceme, aby marketing tvořili lidé pro lidi, ne korporáty pro cílové skupiny.

RESPEKT

Chceme, aby se firmy naučily znovu respektovat lidi, své zákazníky.

NEMUSÍME PŘEJMENOVÁVAT MARKETING,
STAČÍ JEN ZAVÁDĚT PRINCIPY MATTERINGU DO PRAXE.

1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst.

2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce.

3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců.

4. Na prvním místě je respekt k životu
a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám.

5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.

FIRMA + SPOTŘEBITEL

Pravdivé informace / Respekt a důvěra /
Otevřená komunikace / Partnerství

NEMUSÍME PŘEJMENOVÁVAT MARKETING, STAČÍ JEN ZAVÁDĚT PRINCIPY MATTERINGU DO PRAXE.

1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst.

2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce.

3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů
na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců.

4. Na prvním místě je respekt
k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám.

5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.

Chráníme planetu.

Bojujeme proti konzumerismu.

Odmítáme manipulaci
a pohrdání lidmi.

Záleží nám na člověku.

Neseme odpovědnost
za budoucnost.

Neakceptujeme manipulaci, nátlak a klamání zákazníka za účelem vyššího zisku.

Nechceme se smířit s neudržitelným vztahem k planetě.

NEMUSÍME PŘEJMENOVÁVAT MARKETING, STAČÍ JEN ZAVÁDĚT PRINCIPY MATTERINGU DO PRAXE.