MATTERING OD MARKETINGU K MATTERINGU. PROTOŽE NA LIDECH NÁM ZÁLEŽÍ.
1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst. 2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce. 3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců. 4. Na prvním místě je respekt k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám. 5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.
ETIKA Chceme, aby marketing
dodržoval etický kodex. SAMOREGULACE Chceme, aby byl marketing
sám svým zrcadlem. DŮVĚRA Chceme vrátit lidem zpět důvěru k firmám. MARKETING Chceme vrátit jeho původní hodnoty. VZTAHY FIRMA + FIRMA Rovnocenné partnerství / Spolupráce lidí s lidmi / Důvěra a respekt FIRMA + SPOTŘEBITEL Pravdivé informace / Respekt a důvěra / Otevřená komunikace / Partnerství
Chráníme planetu. Bojujeme proti konzumerismu. Odmítáme manipulaci a pohrdání lidmi. Záleží nám na člověku. Neseme odpovědnost za budoucnost. Neakceptujeme manipulaci, nátlak a klamání zákazníka za účelem vyššího zisku. Nechceme se smířit s neudržitelným vztahem
k planetě.
LIDSKOST Chceme, aby marketing tvořili lidé pro lidi, ne korporáty pro cílové skupiny.
RESPEKT Chceme, aby se firmy
naučily znovu respektovat lidi, své zákazníky.
NEMUSÍME PŘEJMENOVÁVAT MARKETING,
STAČÍ JEN ZAVÁDĚT PRINCIPY MATTERINGU DO PRAXE.
MATTERING OD MARKETINGU K MATTERINGU. PROTOŽE NA LIDECH NÁM ZÁLEŽÍ.
1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst. 2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce. 3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů
na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců. 4. Na prvním místě je respekt
k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám. 5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.
ETIKA Chceme, aby marketing
dodržoval etický kodex. SAMOREGULACE Chceme, aby byl marketing
sám svým zrcadlem. DŮVĚRA Chceme vrátit lidem zpět důvěru k firmám. MARKETING Chceme vrátit jeho původní hodnoty. VZTAHY FIRMA + FIRMA Rovnocenné partnerství / Spolupráce lidí s lidmi / Důvěra a respekt FIRMA + SPOTŘEBITEL Pravdivé informace / Respekt a důvěra / Otevřená komunikace / Partnerství
LIDSKOST Chceme, aby marketing tvořili lidé pro lidi, ne korporáty pro cílové skupiny.
RESPEKT Chceme, aby se firmy
naučily znovu respektovat lidi, své zákazníky.
Chráníme planetu. Bojujeme proti konzumerismu. Odmítáme manipulaci
a pohrdání lidmi. Záleží nám na člověku. Neseme odpovědnost
za budoucnost. Neakceptujeme manipulaci,
nátlak a klamání zákazníka
za účelem vyššího zisku. Nechceme se smířit
s neudržitelným vztahem k planetě.
NEMUSÍME PŘEJMENOVÁVAT MARKETING, STAČÍ JEN ZAVÁDĚT PRINCIPY MATTERINGU DO PRAXE.